Werkervaringen, technieken

Reologisch onderzoek, kennis van: GC-MS/FID, NMR, IR, TGA en DSC

Cursussen, trainingen

Spectrometrie, organische synthese strategieën, Genomics, Polymeer synthesetechnieken

Diversen, hobbies

Sporten

Wensen t.a.v. nieuwe functie

Fulltime afstudeerstage in R&D met name geïnteresseerd in organische synthese