Werkervaringen, technieken

 • Het bewerken van vers celmateriaal afkomstig van b.v longen, puncties, urines, coeloomvochten enz.
 • Het kleuren van de gemaakte preparaten met behulp van PAP- en/of MGG kleuring.
 • Het bewerken van cervixcytologie met behulp van de Autocytemethode.
 • Het microscopisch beoordelen van algemene cytologie als cervixcytologie.
 • Screenen van preparaten t.b.v. de cito-diagnostiek b.v. dep-preparaten van hersenbiopten, mammabiopten, lymfklieren e.d.
 • Uitvoeren van semenanalyses en het “opwerken” van semenmonsters  t.b.v. IUI.
 • Administratieve afhandeling van uitslagen van de cervixcytologie.
 • Assistentie verlenen op de afdeling Radiologie teneinde het correct opvangen van het celmateriaal/biopten (mammapuncties, longspoelingen, schildklierpuncties enz.)
 • Het aanschrijven van huisartsen t.b.v. een “follow-up” systeem en het invoeren van de reacties.

Cursussen, trainingen

 • HLO , Leidse Hogeschool te Leiderdorp
 • Basic Semen Analysis Course (ESHRE) te Rotterdam
 • Vele cursussen, congressen, themadagen, workshops als bijscholing.

Diversen, hobbies

 • Tuinieren
 • Lezen
 • Reizen
 • Films
 • Theater
 • Muziek

Wensen t.a.v. nieuwe functie

Cytologisch analist, max. 32 uur in de regio Amsterdam met een radius van max. 30 km.