Master Biobased Sciences

De MSc Biobased Sciences richt zich op de overgang van een petrochemische naar een biobased samenleving. Het masterprogramma is multidisciplinair en gericht op de productie van biomassa, bioconversie, bioraffinage en maatschappelijke, logistieke en economische transitieprocessen.

Algemeen deel en specialisaties

Biobased Sciences WURIn het begin draait de opleiding om het begrijpen dat de transitie naar de biobased economy een systeemverandering is waarin technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen elkaar versterken, maar ook tegenwerken. Toekomstige masterstudenten beginnen straks met introductielessen, waarin hun kennis van andere disciplines wordt bijgespijkerd. Denk aan een basiscursus economie voor technologen en een basiscursus chemie voor economen. Daarna splitst de opleiding zich in drie specialisaties, voortbouwend op de bestaande bacheloropleiding: Biomass Production, Biorefinery & Conversion en Biobased Transition. In het laatste deel van de opleiding komen de specialisaties weer samen.

Lees verder op onze site.