Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is ruim 90 jaar de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland. In de keten van grondstof tot eindproduct vertegenwoordigt ze de bedrijven die met behulp van chemische processen hun producten maken. Ze wil optimale voorwaarden creëren voor de chemische industrie, zodat functioneren, groei en kwaliteit worden bevorderd.

  • Ontvang als eerste het laatste nieuws over de VNCI via de wekelijkse Chemie nieuwsbrief
  • Abonneer u op het maandblad Chemie magazine Belangenbehartiging, woordvoering en vertegenwoordiging

De VNCI zorgt voor een stevig fundament onder de chemische industrie in Nederland. Ze doet dat door op te komen voor de belangen van de lidbedrijven en door de waarde van de sector voor het welzijn en de welvaart in Nederland op alle mogelijke manieren te benadrukken. De VNCI treedt op als woordvoerder van de chemische industrie in Nederland en ze brengt leden met elkaar in contact. Om die reden zijn alle grote en kleinere chemiebedrijven lid van de organisatie.

Gezamenlijk bepalen de leden het beleid van de vereniging en geven ze haar slagkracht. Bestuurders en medewerkers van lidbedrijven vormen werkgroepen, stellen vragen, dragen onderwerpen aan en komen met ideeën voor gezamenlijke acties.

De VNCI vertegenwoordigt de lidbedrijven in werkgroepen van diverse ministeries, organisaties en belangenverenigingen. Ze overlegt met leden van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Via de VNCI heeft de chemische industrie een belangrijke stem in de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Europese brancheorganisatie Cefic.

Speerpunten

Vanuit het VNCI-bureau in Den Haag voert de vereniging de besluiten van de leden uit en ondersteunt ze hen. De speerpunten daarbij zijn energie en klimaat, onderwijs en innovatie, veiligheid, gezondheid en milieu, stoffen, en dienstverlening en ondernemingsklimaat.

SPiCE³

SPiCE³, Sectoral Platform in Chemical Energy Efficiency Excellence, is een Europees subsidieproject dat als doel heeft om energie-efficiency bij kleinere en middelgrote chemische bedrijven (MGB) te verbeteren. Deelnemers kunnen online best practices, tips, adviezen en nieuws delen en deelnemen aan discussies op het gebied van energie-efficiency en -management. Kijk voor meer informatie op de site SPiCE³ Platform of schrijf je direct in voor de nieuwsbrief via deze link SPiCE³.

SPiCE³ is een initiatief van Cefic (the European Chemical Industry Council). De VNCI is aangesloten bij Cefic en neemt deel aan het SPiCE³ Platform en draagt bij aan de (verdere) ontwikkeling.

Meer informatie over VNCI

Kijk voor meer informatie op onze site. Of mail / bel ons 070 337 87 87