Het VHCP – het Verbond van Handelaren in Chemische Producten – behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met de handel en distributie van chemische producten. Sinds 1946 staat daarbij samenwerking centraal. Juist in deze tijd van toenemende globalisering, geen overbodige luxe.Het VHCP vervult een brugfunctie tussen de branche en de nationale en Europese overheden, politici en maatschappelijke organisaties. Ook werkt het VHCP onder meer samen met Europese stakeholders om het verschil te kunnen maken in Brussel. Immers, het merendeel van wet- en regelgeving wordt daar bepaald.

Voorzitter Willem Augustinus: “Als kritische massa proberen wij aan te sturen op veranderingen, zodanig dat ondernemen mogelijk blijft. Dit alles met de nodige aandacht voor veiligheid, duurzaamheid en ketencommunicatie.”

Duurzaam ondernemen
Centraal in het ledenbeleid staan kennisoverdracht en onderlinge contacten. De belangrijkste missie is het permanent verbeteren van de veiligheid, gezondheid en het milieu, en ook de manier waarop hierover wordt gecommuniceerd. Het VHCP adviseert de leden ook regelmatig over overheidsmaatregelen die implicaties kunnen hebben voor de chemische distributie, zoals over REACH. Ook neemt het VHCP actief deel aan diverse projecten en werkgroepen om de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse chemische distributiebedrijven effectief te behartigen en duurzaam ondernemen te bevorderen.

Responsible Care
Lid zijn van het VHCP houdt in dat het Responsible Care-programma geïntegreerd moet worden in de eigen bedrijfsvoering. Product Stewardship is hiervan een belangrijk onderdeel. Via een externe audit (Third Party) tonen de leden jaarlijks de vorderingen aan. Met dit eigen initiatief loopt de chemische distributie in Nederland – samen met Engeland – voorop.

Veiligheid Voorop
Het VHCP participeert, samen met VNO-NCW en de brancheorganisaties VNCI, VNPI en VOTOP, actief in het actieplan Veiligheid Voorop. Kern van dit plan is dat de organisaties zelf acties ontwikkelen om de veiligheid op Brzo-bedrijven verder te verbeteren.