RTA zet zich in voor het op een goede en verantwoorde manier inzamelen en recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur. Zij doet dit via het inzamelsysteem SIMPEL WEG.

Centraal staat de richtlijn Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) uit 2005. RTA is een stichting zonder winstoogmerk die is opgericht voor alle Nederlandse producenten en importeurs van professionele elektrische of elektronische apparatuur. Alle deelnemers én hun klanten kunnen de apparatuur simpelweg laten ophalen.

Stichting RTA is opgericht op initiatief van FHI, federatie van technologiebranches. Daarnaast is Stichting RTA een samenwerking aangegaan met NVG, het Nederlands Verbond van de Groothandel.

De bedoelde bedrijven bewegen zich voornamelijk in de volgende (B2B) markten:

  • Industriële elektronica (waaronder Test- en Meet- apparaten)
  • Industriële automatisering (waaronder Meet- en Regel- apparatuur)
  • Medische technologie
  • Laboratorium technologie
  • Weegapparatuur en –systemen
  • Professionele keukenapparatuur
  • Grafische apparatuur
  • Professionele lucht- en waterzuivering systemen
  • Professionele fitness apparatuur

RTA neemt zoveel mogelijk lasten over

RTA is een door het ministerie van Infrastructuur en Millieu erkende uitvoeringsinstantie die ten doel heeft Nederlandse importeurs/producenten bij te staan met het voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het inzamelen en het milieuvriendelijk recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Importeurs/ producenten van deze elektische en elektronische apparatuur kunnen zich daartoe als deelnemer bij RTA aanmelden. RTA sluit met haar deelnemers een contract af.

De kosten voor beheer, inzameling en recycling worden betaald uit de ontvangen verwijderings- en deelnamebijdragen. Over elke kilo aan nieuw verkochte apparatuur zal RTA de deelnemer een verwijderingsbijdrage in rekening brengen.