De Nederlandse Vereniging voor Pathologie is de overkoepelende organisatie voor de Klinische Pathologie, de Dierpathologie en de Experimentele pathologie (Patho-Biologie).

De NVVP werd in 1920 opgericht als Nederlandsche Patholoog Anatomen Vereniging. Tot na de tweede wereldoorlog bestonden de vergaderingen voornamelijk uit het doen van mededelingen over steeds verbeterende inzichten in de macroscopische-, en alter ook microscopische anatomie. Pas in de jaren 70 kwam ook de belangenbehartiging om de hoek kijken. De afgelopen decennia hebben Nederlandse pathologen een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het specialisme, tot uitdrukking komend in talloze internationale publicaties. De huidige activiteiten geven goede hoop dat dit ook in het komende decennium het geval zal zijn.

Kijk op onze site voor meer informatie. U kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen, bel 071–5191080 of mail secretariaat@pathology.nl