Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie behartigt de belangen van zo’n 450 bedrijven in 20 brancheverenigingen.

Waar de NRK zich richt op de gehele rubber- en kunststofindustrie (RKI), richt de branchevereniging zich meer op de wensen of behoeften van haar leden. Voor zowel specifieke (techniek, sector en/of markt) als algemene zaken biedt de brancheorganisatie en de NRK nuttige informatie en instrumenten. Lidmaatschap van een branchevereniging valt samen met lidmaatschap van de NRK. De volgende branchevereningen zijn bij de NRK aangesloten: