Het doel van de Nederlandse Genetische Vereniging (NGV) luidt: de bevordering van de studie der erfelijkheidsleer alsmede de toepassing daarvan in de dierfokkerij en de plantenveredeling (art. 3 van de statuten, Nederlandse Staatscourant d.d. 26 september 1968 nr. 188).

Door de enorme toename van de genetische kennis van mens, plant, dier en mico-organisme gaan de activiteiten van de NGV veel verder. Dit wordt onder meer gerealiseerd via informatieverstrekking via onze website en door het organiseren van themadagen (NGV symposia en workshops), en toekenning van prijzen aan AIOs voor hun Promotieonderzoek en aan MSc studenten voor hun Genetica Stage of Literatuurstudie.