De Nederlandse brancheorganisatie voor Laboratorium Technologie is binnen haar werkveld de grootste organisatie in Nederland. Een actieve organisatie, die zich zowel richt op de belangen van producenten als leveranciers, variërend van kleine ondernemingen tot multinationals.

Het productenprogramma van de aangesloten bedrijven is divers opgebouwd. Om hierop te anticiperen is de branchevereniging in meerdere clusters ingedeeld. Bedrijven met gelijksoortige productenprogramma’s participeren gemeenschappelijk binnen één cluster.

Kijk voor meer informatie op onze site.