Het Vespucci College is een middelbare school met 175 leerlingen met de afdelingen vmbo-havo-vwo.

Deze leerlingen worden opgeleid voor een Nederlands diploma volgens de Nederlandse onderwijswetgeving.

Voor de vakken biologie-natuurkunde-scheikunde zijn we op zoek naar een TOA ( technisch onderwijs assistent) die de eerste graads docenten assisteert bij de proeven die gedaan worden.

Kijk voor meer informatie op onze site.