Het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek in Hengelo is een zelfstandige stichting, die microbiologisch, immunologisch en moleculair microbiologisch onderzoek verricht ten behoeve van de preventie, de diagnostiek en de therapie van infectieziekten voor zowel de eerste- als de tweedelijnszorg. De microbiologie wordt in zijn volledige omvang uitgevoerd.

De medische staf van de stichting bestaat uit artsen-microbioloog en een moleculair bioloog en in totaal ongeveer 170 analisten, medisch administratie medewerkers en medewerkers van de facilitaire dienst.

Stage en eindopdracht
Elk jaar wordt vastgesteld hoeveel stageplaatsen en afstudeeropdrachten binnen LabMicTA mogelijk zijn. Zowel op MBO, HBO als universitair niveau kunnen studenten praktijkervaring opdoen.

Regelmatig organiseren we snuffelstages exclusief voor studenten, die een laboratoriumopleiding volgen en straks een keus voor een specialisatie moeten maken. Als je in zo’n stage geïnteresseerd bent, kun je ons een mail sturen en daarin duidelijk aangeven dat je een korte, diagnostische stage wilt lopen en of je een MLO of HLO opleiding volgt.

Als je interesse hebt in een afstudeerstage, kun je contact zoeken met personeelszaken via de mail waarbij je duidelijk aangeeft dat je op zoek bent naar een afstudeerstage, de opleiding benoemt die je nu volgt en je CV toevoegt.

De selectie van stagiaires vindt uiterlijk plaats op 1 november voor de stage periode van 1 februari tot 31 juli en uiterlijk 1 mei voor de stageperiode van 1 september tot 31 januari.

U ontvangt van ons een bevestigingsbrief en na de selectie bericht over de stage of afstudeermogelijkheden.

Kijk op onze site voor meer informatie over stages via deze link.