Inleiding

Om een beter inzicht te krijgen in de ingrediënten declaraties en voedingswaarden van de Coroos producten en de referentie producten uit de markt kan via titratie methodes verschillende nutriënten kwantitatief bepaald worden.

De meest belangrijke nutriënten om te bepalen voor Coroos zijn Chloride en Calcium, ook is het interessant om verschil te maken tussen verschillende (organische) zuren in de matrix. Coroos beschikt over een moderne Metrohm titroprocessor waarmee de verschillende nutriënten gemeten kunnen worden, een goede proefopzet en werkwijze mist echter nog.

Profiel

Om de proefopzet en werkwijze te bepalen zoeken wij een laboratorium of levensmiddeltechnologisch stagiaire die ervaring heeft met het werken met een automatische (Metrohm) titroprocessor.

Niveau:  HBO of goede MBO+ student

Duur:  3-4 maanden

Werkzaamheden

  • Onderzoek naar verschillende analysemethodes voor titrimetrische Chloride en Calcium bepalingen in levensmiddelen
  • Onderzoek naar verschillende analysemethodes voor titrimetrische zuurbepalingen in levensmiddelen
  • Opzetten robuuste werkwijze voor de verschillende analyses
  • Referentie analyse marktstalen van verschillende groentes  op Chloride, Calcium en zuren
  • Theoretisch onderlegde rapportage

Interesse?

Bel of mail Marianne Visser (0113333000 – m.visser@coroos.nl)