De Nederlandse Laboratorium Site

Lucht- en Ruimtevaart

Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek is van grote betekenis voor de maatschappij. Het vliegtuig is een geliefd middel van transport geworden. Jaarlijks worden er over de hele wereld meer dan een miljard mensen door de lucht vervoerd. Dit houdt dus in dat per jaar gemiddeld één op de vier bewoners op deze aarde een luchtreis maakt. Voor wat betreft de ruimtevaart; inmiddels zijn duizenden satellieten en andere ruimtevoertuigen gelanceerd. Ze dienen o.a. voor communicatie, meteorologie, aardobservatie en navigatie. Regelmatig vindt er ook een bemande ruimtevlucht plaats en wordt er astronomisch onderzoek gedaan

Ingenieurs in de laboratoria voor luchtvaart- en ruimtevaarttechniek werken op high-tech niveau. Vaak hebben ze te maken met tegenstrijdige eisen waartussen een compromis moet worden gezocht. Ze moeten bijvoorbeeld een constructie ontwerpen die zowel betrouwbaar is bij hoge snelheden in de lucht als bij een lage snelheid tijdens het landen. Of ze moeten een vliegtuig ontwerpen dat veel kan vervoeren over een lange afstand, terwijl het tegelijkertijd relatief weinig brandstof verbruikt. Een echte uitdaging dus!

Maar het vakgebied houdt niet alleen ontwerpen en construeren van vliegtuigen in. Het testen en exploiteren van vliegtuigen, evenals het doen van technisch en wetenschappelijk onderzoek hoort er ook bij.

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

Een bekend laboratorium op dit gebied is het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR). De basisactiviteiten bij het NLR zijn erop gericht zowel de Nederlandse industrie als de gebruikers te ondersteunen. Het NLR is actief op het gebied van robotica, simulaties, warmtehuishouding, microzwaartekracht, remote sensing, dataverwerking, elektronica en voortstuwing. Hierbij geeft het NLR ondersteuning aan technologische ontwikkelingsproblemen bij de industrie. Zo is samengewerkt met o.a. Fokker Space, op het gebied van simulaties, en diverse TNO-instellingen, waaronder de Technisch Physische Dienst, het Fysisch en Elektronisch Laboratorium en het Prins Maurits Laboratorium die bij de ruimtevaart zijn betrokken. Ook op het gebied van aardobservatie werkt het NLR samen met bedrijven en vele gebruikersinstellingen.

Het onderzoek van het NLR omvat activiteiten in de civiele luchtvaart (veiligheid, geluid/emissie, luchtverkeer management) en militaire luchtvaart. Verder wordt er onderzoek gedaan op het gebied van vliegtuigontwikkeling (aerodynamisch, aeroacoustisch en aeroelastisch onderzoek o.a. met behulp van diverse soorten windtunnels) en ruimtevaarttechnologie (aardobservatie, satellieten). Maar ook speelt het NRL een rol in niet-luchtvaart toepassingen waarbij de expertise met vloeistofdynamica en windtunnels bruikbaar zijn bij het ontwikkelen van voer- en vaartuigen, de bestudering van de ventilatie in tunnels en het voorstellen van het gedrag van de wind rondom gebouwen en grote structuren zoals bruggen en olieplatforms.

(Bron: TU Delft – Studiekeuze, Nationaal Luchtvaart- en Ruimtelaboratorium).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ˀ