De Nederlandse Laboratorium Site

Forensisch

Politie en openbaar ministerie roepen bij hun onderzoeken regelmatig de hulp in van het forensisch laboratorium. In zo’n laboratorium worden overledenen met technische en (natuur)wetenschappelijke middelen ontleed en geanalyseerd, om de ware toedracht van een mogelijk delict te achterhalen. Elke afzonderlijke aanwijzing kan een stukje van de oplossing met zich meedragen, tezamen vormen zij de puzzel van de waarheid

Door de nieuwe DNA technologie heeft het gerechtelijk (forensisch) onderzoek van geweldsmisdrijven de afgelopen tien jaar een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Met behulp van de DNA vermeerderingstechniek (PCR) is het mogelijk geworden van miniem kleine hoeveelheden biologisch sporen materiaal een DNA-profiel te bepalen. Door vergelijking van DNA-profielen van biologische sporen aangetroffen na een misdrijf, met DNA-profielen van verdachten en slachtoffers kan een uitspraak gedaan worden over de herkomst van de sporen en een bijdrage geleverd worden aan de oplossing van een misdrijf.

Eén van de instellingen waar forensisch onderzoek wordt gedaan is het Nederlands Forensisch Instituut. Het NFI is een onafhankelijk overheidsinstituut voor kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek ten behoeve van de partners in de strafrechtsketen (Politie, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht), en is in 1999 ontstaan uit een fusie tussen het Gerechtelijk Laboratorium en het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie. Het is een buitendienst van het Directoraat Generaal Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en gevestigd te Rijswijk.

In Nederland overlijden 130.000 tot 140.000 mensen per jaar. In 5.000 tot 6.000 van deze gevallen wordt het overlijden als niet-natuurlijk geregistreerd. Een niet-natuurlijke dood door bijvoorbeeld ongeval of misdrijf. In deze gevallen kán er sprake zijn van schuld of opzet. Er wordt een onderzoek ingesteld door de gemeentelijke lijkschouwer en al of niet door de politie. Op basis van de onderzoeksresultaten beslist de officier van justitie of een gerechtelijke sectie nodig is. Het NFI voert in opdracht van de officier van justitie deze secties uit.

Maar gerechtelijke secties is niet de enige taak van het NFI

‘Van wie zijn de bloedsporen afkomstig? Uit welk vuurwapen komt deze kogel? Is er met deze betaalcheque geknoeid of niet? Wie heeft de auto bestuurd die is doorgereden na een ongeval?’
Door middel van technisch en (natuur)wetenschappelijk onderzoek zoekt het laboratorium – op aanvraag van de zittende magistratuur, het Openbaar Ministerie en de politie – naar de ware toedracht van mogelijke delicten. Het laboratorium onderscheidt negentien deskundigheidsgebieden, zoals bijvoorbeeld Wapens en Munitie, Explosieven, Serologie/DNA, Haren en Textiel, Verdovende Middelen, Verkeersongevallen, Algemene Chemie en Computeronderzoek.

Werkveld

Het NFI verricht forensisch onderzoek op (overwegend) technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein. In de loop van zijn bestaan heeft het NFI hiertoe een grote deskundigheid ontwikkeld.

Het NFI kent drie kerntaken:

  • Het verrichten van onderzoek in strafzaken
  • Het uitvoeren van research & development
  • Het zijn van een kennis- en expertisecentrum

Zaakonderzoek

In het kader van het onderzoek in strafzaken is het NFI de partners in de keten behulpzaam bij het oplossen van misdrijven. De waarheidsvinding staat hierbij centraal. Er wordt wetenschappelijk onderzoek verricht aan een breed scala van sporen (aanwezig op, in of aan o.a. bloed, brandresten, wapens, harde schijven, drugs, etc.). De onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in de vorm van een deskundigenrapport en kunnen onderdeel uitmaken van de bewijsvoering ter terechtzitting.

Research & development

Om dit werk op hoog wetenschappelijk niveau te kunnen blijven doen, besteedt het NFI veel aandacht en tijd aan het ontwikkelen van nieuwe methoden en technieken (research & development). De methoden worden niet alleen voor eigen gebruik ontwikkeld, maar ook voor de opsporingsinstanties zodat een deel van het forensisch onderzoek direct ter plaatse van het misdrijf kan plaatsvinden.

Kennis- en expertise

De rol van landelijk kennis- en expertisecentrum houdt in dat het NFI databestanden en landelijke verzamelingen ontwikkelt, verzamelt en beheert. Daarnaast draagt het NFI op verschillende wijzen bij aan de bevordering van forensische deskundigheid van de partners in de strafrechtketen.

(Bron: Nederlands Forensisch Instituut)

The Maastricht Forensic Institute (TMFI)

Tot 2008 werd forensisch-technisch onderzoek vrijwel uitsluitend door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uitgevoerd. Snelle maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen hebben geleid tot een enorme uitbreiding van mogelijkheden voor forensisch onderzoek. Om deze mogelijkheden ten volle te benutten biedt TMFI nieuwe onderzoekscapaciteit.

The Maastricht Forensic Institute (TMFI) verricht als onafhankelijk instituut forensisch-technisch en wetenschappelijk onderzoek van topniveau. Als enige in Nederland is TMFI in staat het forensisch technisch onderzoek van materiële, dat wil zeggen fysische, chemische, biologische of digitale sporen te combineren met rechtspsychologische en gedragswetenschappelijke expertise, indien mogelijk in de vorm van integrale deskundigenrapporten. Onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van politie, justitie en advocatuur, voor de particuliere sector en voor bedrijven.

(Bron: The Maastricht Forensic Institute (TMFI))

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie
    ˀ