VISTA college is een nieuwe naam in Zuid-Limburg, maar zeker geen nieuwkomer. Een gevestigde mbo onderwijsinstelling die in 2019 is voortgekomen uit de fusie tussen Arcus College en ROC Leeuwenborgh. Klaar voor de toekomst om in de regio een breed en modern opleidingsaanbod te blijven aanbieden. Vanuit de kracht van samenwerking. Limburgse krachten voor morgen ontwikkelen. Dat is onze missie.

De wereld om ons heen staat niet stil. De maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Beroepen veranderen en nieuwe beroepen dienen zich aan. Doorleren is daarmee de sociale zekerheid van de toekomst geworden. In een groeiende economie wordt de behoefte aan goed geschoold en gekwalificeerd personeel op mbo-niveau steeds groter.

Met VISTA college vangen we de gevolgen van demografische krimp beter op. De nieuwe schaalgrootte geeft ons de mogelijkheid een breder portfolio te ontwikkelen en één heldere strategische lijn te volgen. Om gezamenlijk te professionaliseren en digitalisering een impuls te geven. Samen zijn we in staat om ten alle tijden een gedifferentieerd en bij de regio passend aanbod te bieden, toegankelijk voor iedereen.

VISTA college Mbo opleidingen
VISTA college biedt meer dan 230 mbo-opleidingen aan op niveau 1, 2, 3 en 4. Deze opleidingen zijn verdeeld in een aantal werelden zodat jij jouw opleiding snel kunt vinden. Lees verder …Ga via deze link direct naar de opleidingen Laboratoriumtechniek.

VISTA college Entreeopleidingen
De entreeopleiding is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. De entreeopleiding bereid jou voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo niveau 2 opleiding. De opleiding duurt 1 jaar. Lees verder ….

VISTA college Vavo
Ben je gezakt voor jouw eindexamen of lukt het op jouw huidige school niet. Bij het vavo kun je het examenjaar vmbo-t, havo 4 & 5 en vwo 6 overdoen of je kunt vakken los volgen. Wij bieden jou de kans om jouw diploma alsnog te halen en weer verder te gaan met jouw toekomstplannen. Alle diploma’s die vavo uitreikt, zijn volwaardige, landelijk erkende diploma’s. Lees verder …

VISTA college Bedrijfsopleidingen
Wij bieden om-, her- en bijscholingsmogelijkheden op verschillende niveaus. Dit kunnen versnelde mbo-opleidingen zijn, maar ook vakgerichte opleidingen, cursussen en trainingen. Het niveau van ons opleidingsaanbod varieert van beginners tot mbo+. Lees verder …

VISTA college Taal en Volwassenen educatie
Het is voor iedereen van belang om mee te kunnen draaien in de maatschappij. Onze trajecten zijn bedoeld voor Nederlanders en niet-Nederlanders. Lees verder …