Het UMCG is een universitair medisch centrum. Opleiden is een van de kerntaken. Het UMCG verzorgt universitaire opleidingen en opleidingen op hbo-niveau, medisch en verpleegkundig specialistische opleidingen en een groot aantal bij- en nascholingen.Het

UMCG biedt de studies Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen. Ook is het UMCG betrokken bij de studies Life Sciences en Medische Biologie. Informatie over deze studies vindt u op de website van de RuG.

Het UMCG is opleidingsziekenhuis voor alle erkende medisch, sociaal geneeskundig en klinisch-technologisch specialismen. In het UMCG worden ongeveer 3400 studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en ruim 450 artsen opgeleid tot medisch specialist. Het UMCG heeft alle opleidingen tot specialist in huis. Ook verzorgt het UMCG (zorg)opleidingen op HBO- en MBO-niveau. Daarin werkt het UMCG nauw samen met zeven ziekenhuizen in de regio.