Het UMCG is een universitair medisch centrum. Opleiden is een van de kerntaken. Het UMCG verzorgt universitaire opleidingen en opleidingen op hbo-niveau, medisch en verpleegkundig specialistische opleidingen en een groot aantal bij- en nascholingen.

Universitaire opleidingen
Het UMCG biedt de studies Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen. Ook is het UMCG betrokken bij de studies Life Sciences en Medische Biologie. Informatie over deze studies vindt u op de website van de RuG.

Medisch Specialistische opleidingen
Het UMCG is opleidingsziekenhuis voor alle erkende medisch, sociaal geneeskundig en klinisch-technologisch specialismen. Zij verzorgt de opleidingen in het samenwerkingsverband onderwijs- en opleidingsregio Noord en Oost-Nederland (OOR N&O). Daarin werkt het UMCG nauw samen met zeven ziekenhuizen in de regio.