Inholland is een hogeschool met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Op diverse locaties verspreid over de Randstad bieden wij brede, en voor het regionale werkveld herkenbare bacheloropleidingen aan. Op diverse interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.

Ons onderwijs is onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. Studenten en docenten werken op deze gebieden samen met het beroepenveld, overheden en maatschappelijke partners. Wij dagen studenten uit om te durven leren. De aanpak is persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat – voor docenten én studenten – zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens. Diversiteit is daarbij een kracht.

Uitgelichte opleidingen

Wat houdt de hbo-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek voltijd in?
In de praktijkgerichte opleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek staat laboratoriumonderzoek naar chemische processen in levende organismen centraal. Je leert analysetechnieken, krijgt inzicht in de stofwisseling en het immuunsysteem en doet kennis op over microbiologie, hematologie, biochemie en DNA-technieken. Je leert bijvoorbeeld hoe je experimenten uitvoert en je onderzoekt vraagstukken rond ziekte en herstel. Na deze vierjarige voltijd hbo-opleiding kun je als analist aan de slag in de medische diagnostiek of in de bioresearch.

Wat houdt de hbo-opleiding Chemie voltijd in?
De brede opleiding Chemie van Hogeschool Inholland richt zich op de analytische chemie. Je krijgt inzicht in de wereld van moleculen en atomen, ontwikkelt goede laboratoriumvaardigheden en ontwerpt en realiseert nieuwe chemische stoffen. Hoe werken de meest geavanceerde analysetechnieken? Hoe ontwikkel je nieuwe medicijnen? Wat is een goede manier van monstervoorbereiding? Aan het einde van deze voltijd hbo-opleiding weet je om te gaan met deze vraagstukken en kun je als chemisch analist aan de Slag.