De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. In 2018 viert zij haar 220-jarig bestaan. Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam telt de hogeschool circa 26.000 studenten en 3.100 personeelsleden. Daarnaast maken jaarlijks zo’n 1.100 cursisten uit het bedrijfsleven gebruik van contractonderwijs.

Het onderwijsaanbod omvat 54 bacheloropleidingen, 8 programma’s voor associate degrees en 19 masteropleidingen. Van de opleidingen is een aantal Duits- en Engelstalig. Het onderwijs is georganiseerd in 17 schools. Met vier multidisciplinaire kenniscentra en twee Centres of Expertise is de Hanzehogeschool Groningen een kennisinstelling waar toegepast onderzoek, beroepspraktijk en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. Vanuit 50 lectoraten wordt toegepast onderzoek verricht in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen.

Instituut voor Life Science & Technology
Bij het instituut voor Life Science & Technology vind je moderne opleidingen met een zeer goed toekomstperspectief. De Life Sciences zijn immers de wetenschap van en voor de 21e eeuw. Je werkt aan levensechte problemen die nog geen antwoord hebben. Jij draagt bij aan het vinden van de oplossing!

De Life Sciences krijgen veel aandacht in de Groningen en de regio. Want Groningen wil de stad van de toekomst zijn op dit gebied. Vanuit ons Expertisecentrum ALIFE hebben we nauwe contacten met het bedrijfsleven en andere kennisinstituten in het noorden. In ons onderwijs werken we veel samen met bedrijven en instellingen. Je kunt hierbij denken aan: Medische Diagnostiek, een unieke samenwerking met het UMCG. Daarnaast kun je in de labs van ALIFE​, Zernike Advanced Processing Faciliteit en Health Hub Roden samen met bedrijven werken aan echte projecten uit het werkveld.​

Lees meer ….