Het Domein Applied Science (DAS) is het landelijk samenwerkingsverband van hbo-opleidingen die een Bachelor of Science diploma in de toegepaste natuurwetenschappen afgeven. Het domein omvat 15 hogescholen met 9 verschillende bacheloropleidingen en 3 masteropleidingen waaraan bijna 13.000 studenten studeren. 33 lectoren verzorgen toegepast onderzoek gerelateerd aan de opleidingen en op snijvlakken met andere disciplines en er zijn 11 kenniscentra. Klik hier voor een kaart met alle onderdelen.

Missie
Het Domein Applied Science zet zich in voor een samenhangend aanbod van kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek dat is afgestemd op de behoefte van het werkveld en met oog op maatschappelijke ontwikkelingen. Het belang van de (aankomende) professional die wordt opgeleid staat daarbij centraal.

Activiteiten
Door intensieve samenwerking kan het domein activiteiten ontplooien die uitstijgen boven de mogelijkheden van de individuele hogescholen.

Jaarlijks werkt DAS het Meerjarenbeleidsplan uit in het Activiteitenplan. Dit plan zet de belangrijkste activiteiten en projecten voor dat  jaar uiteen, inclusief prioriteitstelling.

De activiteiten zijn verdeeld in de vier beleidsspeerpunten van Stichting DAS: Onderwijs, Onderzoek, Voorlichting en Kwaliteit. Daarnaast zijn er activiteiten gericht op de werkveldrelaties van DAS en activiteiten die het netwerk van hogescholen binnen DAS versterken.

Per speerpunt is een werkgroep actief die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de activiteiten, met ondersteuning van de beleidsadviseurs van DAS.