Aeres Hogeschool is geworteld in het groene en educatief hoger onderwijs. Wij richten ons op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Professioneel ontwikkelen, grenzen verleggen, innovatief ondernemen, contextueel leren en duurzaam handelen; dat vinden we belangrijk. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte, innovatieve professionals. Professionals die in staat zijn om verantwoorde beslissingen te nemen in een complexe wereld. Binnen de faculteiten in Almere, Dronten en Wageningen studeren circa 3.600 studenten. Iedere faculteit heeft zijn eigen profiel en focus.

Faculteit Dronten
De faculteit in Dronten is toonaangevend in het agrarisch domein. Wij leggen ons toe op agribusiness in al haar facetten; op agrofood & ondernemen en mens, dier & gezondheid. Er studeren in totaal ca. 2200 (Nederlandse en internationale) studenten die gebruik kunnen maken van onze vele voorzieningen om praktijkervaring op te doen. Aeres Hogeschool beschikt in Dronten over een campus met studentenhuisvesting en praktijkfaciliteiten. Van de 1800 studenten volgen de meesten hier een studie in voltijd. Daarnaast volgen 150 studenten deeltijdonderwijs en zijn er 210 internationale studenten. De praktijk vinden wij belangrijk en dat staat centraal. Onze faculteit in Dronten heeft nauwe banden met het bedrijfsleven en we werken samen met het Aeres Praktijkcentrum Dronten, dé train- en leeromgeving van, voor en door studenten van de onderwijsinstellingen van Aeres. Het Aeres Praktijkcentrum leidt studenten op tot professionals in de agro- & food sector.

Faculteit Almere
De faculteit Almere richt zich op opleidingen en praktijkonderzoek waarmee de verbinding wordt gelegd tussen het groene kennisdomein en de stedelijke leefomgeving. Belangrijke aandachtsgebieden zijn biologie, voedsel, gezondheid, circulaire economie, duurzaamheid en innovatieve groene gebiedsinrichting. Aeres Hogeschool Almere is partner in de ontwikkeling van de Flevocampus, die de komende jaren gaat ontstaan op het terrein van de Floriade. De Flevocampus is een kennisknooppunt waar onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheden elkaar vinden rond het thema “Feeding the City”.

Faculteit Wageningen
Aeres Hogeschool Wageningen is een unieke, kleinschalige kennisinstelling. Wij bieden opleidingen, onderzoek en diensten gericht op duurzaam leren en ontwikkelen voor beroepsonderwijs en bedrijf. Iedereen kent elkaar persoonlijk. Studenten werken veel samen met andere studenten en brengen de theorie direct in de praktijk.

In Wageningen ligt de focus op de lerarenopleiding in het groene domein. Wij leiden docenten op die onderwijs kunnen verzorgen op vmbo- en mbo-scholen in groene sector en consumptieve techniek. Als student leer je bij ons dus niet alleen een vak; je leert anderen leren en deze kennis te gebruiken.

Aeres Hogeschool is ontstaan uit de fusie tussen Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten en Stoas Hogeschool. Aeres Hogeschool is onderdeel van de Aeres Groep.