De Nederlandse Laboratorium Site

Meld je nu aan voor de cursus ‘Microbiële Resistentie’

Nieuws » Opleidingen / Cursussen 8 november 2017

‘Het is mijn missie om de ruim twee miljoen professionals die in Europa te maken hebben met het resistentieprobleem beter bewust te maken van het resistentieprobleem. Hen te doen beseffen dat ze, ieder op hun wijze, een rol te spelen hebben. En door ze waar mogelijk te ondersteunen door informatie te bieden en data beschikbaar te stellen.’ Maarten van Dongen, van huis uit een Microbioloog

De basiscursus AMR gaat in op de drie elementen van AMR:

  • Bacterien en andere microorganismen (module 1)
  • Antibiotica en andere antimicrobiele middelen (module 2)
  • Antibioticumresistentie en andere resistenties (module 3)

De drie modules worden gegeven op drie achtereenvolgende donderdagmiddagen. Verschillende sprekers dragen bij aan het programma. In het programma zijn verschillende relevante video’s opgenomen. Verder is er veel ruimte voor vragen, discussie en de inbreng van de eigen praktijkervaringen met AMR.

Klik hier voor ons cursusprogramma 2018 

De visie van AMR Insights

AMR ofwel Antimicrobial Resistance is een mondiaal en vooral een collectief probleem. Een collectief probleem met een ‘inclusieve’ oplossing waar iedereen zijn eigen rol te spelen heeft. Wat dat betreft lijkt het op het klimaatprobleem: we hebben er allemaal mee te maken en we kunnen allemaal bijdragen aan de oplossing. Daarin schuilt een grote uitdaging: hoe dit individuele bewustzijn aan te wakkeren en individuen aan te spreken op hun individuele verantwoordelijkheid voor een groot, collectief probleem. Dat begint wat ons betreft met uitleggen: wat zijn micro-organismen, wat doen antibiotica en wat is eigenlijk het resistentieprobleem. Vandaar de cursus Microbiële Resistentie die we aanbieden.

Een Kernteam met 10 Nederlandse organisaties

Voor het onderzoeken en opzetten van het nieuwe Informatieplatform AMR hebben we 10 Nederlandse organisaties bereid gevonden om de krachten te bundelen. Deze organisaties, waaronder CeSAM (UMCG/RUG), TNO, Deltares, STOWA, Ducares, DSM Sinochem, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, SWAB en NVWA, vormden het Kernteam. Deze organisaties vormen het peloton, de kopgroep.

Bron: AMR-Insights.eu