De Nederlandse Laboratorium Site

Interessant lesmateriaal voor laboratoriummedewerkers met behoefte aan kennisverdieping door zelfstudie

Nieuws » Onderwijs 20 november 2020
 Basischemie-Laboratoriumonderwijs-Vervoort

Wil je graag je vaardigheden en kennis op het gebied van rekenen, wiskunde en natuurkunde verbeteren en heb je geen tijd of mogelijkheden om een extra opleiding te volgen dan is deze methode – die speciaal gemaakt is voor hedendaags laboratoriumonderwijs – zeker interessant.

In het boek Basiswiskunde voor het laboratoriumonderwijs wordt de basis van het rekenen, wiskunde en natuurkunde geïntegreerd. Geen aparte sommen rekenen, wiskunde of natuurkunde zonder duidelijke toepassing voor het laboratoriumwerk. Het boek Wiskunde voor het laboratoriumonderwijs bevat de moeilijkere wiskundige begrippen geïntegreerd met de toepassingen in chemie en biologie.

Het boek Natuurkunde voor het laboratoriumonderwijs bevat alle natuurkunde kennis die nodig is om de basisprincipes te begrijpen van de verschillende analysemethodes.

Het boek Statistiek voor het laboratoriumonderwijs bevat de alledaagse basisbegrippen voor statistiek en kwaliteitszorg.

De werkboeken zijn uitgevoerd in zwart/wit en dus goedkoop. Er is ruimte voor het maken van aantekeningen en ieder hoofdstuk wordt afgesloten met vragen die bedoeld zijn om een eigen samenvatting te maken. De werkboeken zijn onderdeel van de multimediale methode met de site
www.vervoortboeken.nl. Op deze site kun je een keuze maken uit talloze hulpmiddelen, zoals uitwerkingen, excelsheets, powerpoints en links naar sites met simulaties, applets en youtubefilmpjes. Deze sites zijn gekoppeld aan de opgaven in het werkboek. In de nieuwste versie van Basiswiskunde en Basischemie is er ook een koppeling via QR-codes. De werkboeken worden gemaakt via het principe van Printing on Demand en kunnen dus per dag aangepast worden. Suggesties voor sites en artikelen kunnen direct op de site vermeld worden en in de boeken opgenomen en zodoende een kenniscentrum vormen voor laboratoriummedewerkers.

Waarom wordt zoiets moois niet gebruikt in de bestaande MBO-laboratoriumopleidingen?

Voor laboratoriummedewerkers met MBO 3, 4, 4+, HBO is het materiaal bijzonder geschikt om de kennishiaten op gebied van wiskunde en natuurkunde op te vullen en daardoor meer inzicht te krijgen in de theoretische achtergronden van het onderzoek.

In 2008 werd in het laboratoriumonderwijs het competentiegericht onderwijs ingevoerd. Geen eindtermen per vak, maar competenties per beroep. Kenmerk hiervan was dat studenten in groepen gingen samenwerken aan beroepsgerichte opdrachten en dat ook de vakken wiskunde en natuurkunde hierin zoveel mogelijk geïntegreerd zouden worden. Het gevolg hiervan was dat de ingeroosterde lestijd voor wiskunde en natuurkunde onvoldoende aan de orde komt in de praktijkopdrachten.

Bron: Jos Vervoort en Teo Kleintjes – Beiden een leven lang docent, schrijver op het gebied van wiskunde, natuurkunde, chemie, procestechniek en experts op het gebied van constructivistisch en probleemgestuurd leren.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ˀ