De Nederlandse Laboratorium Site

Disclaimer

De Nederlandse Laboratorium Site disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van De Nederlandse Laboratorium Site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op De Nederlandse Laboratorium Site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij behouden ons dan ook het recht voor teksten vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Hoewel de redactie van de Nederlandse Laboratorium Site de informatie op de internetsite , met grote zorg samenstelt, bestaat er de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. De redactie van de Nederlandse Laboratorium Site kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.

Privacy Beleid
De Nederlandse Laboratorium Site vindt het absoluut belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Naar aanleiding van de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, hebben wij ons Privacy- en cookiebeleid Vision@line -2020 opgesteld, waarin wij o.a. ook aangeven waarop we uw gegevens gebruiken en welke rechten u daarbij hebt en wat u moet doen als u iets gewijzigd wilt zien.

Bedrijfsgegevens Vision@Line B.V.

Copyright 2000-heden Vision @ Line B.V., alle rechten voorbehouden
Deelhorstweg 1, 7037 CK Beek

All rights reserved
No Part of this site may be reproduced in any way without written permission from Dutch Laboratorium Site
The Dutch Laboratory Site is listed in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under file number 09117749

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ˀ