De Nederlandse Laboratorium Site

Disclaimer

De Nederlandse Laboratorium Site disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van De Nederlandse Laboratorium Site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op De Nederlandse Laboratorium Site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wij behouden ons dan ook het recht voor teksten vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel de redactie van de Nederlandse Laboratorium Site de informatie op de internetsite , met grote zorg samenstelt, bestaat er de mogelijkheid dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. De redactie van de Nederlandse Laboratorium Site kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.

Privacy Beleid

De Nederlandse Laboratorium Site vindt het absoluut belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. De Nederlandse Laboratorium Site conformeert zich daarom aan de Wet PersoonsRegistratie.

Indien U op vrijwillige basis persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de werkzoekenden en stageservice of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. De Nederlandse Laboratorium Site zal de door U verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij U hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door U verstrekte persoonsgegevens.

Een bezoeker van de site van De Nederlandse Laboratorium Site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de beheerders.

Indien u gebruik maakt van onze diensten die via e-mail bevestigd worden, voegen wij u automatisch toe aan onze mailinglijst. Wilt u verwijderd worden uit de mailinglijst stuur dan een mail met als onderwerp: ‘REMOVE’.

Bedrijfsgegevens Vision@Line B.V.

Homepage
www.laboratorium.nl

Email
info@laboratorium.nl

Bankrekeningnummer
NL38 RABO 0374 8222 12

Kamer van Koophandel
Arnhem 09117749

BTW nummer
8094 33 230 B01

Copyright 2000-2014 Vision @ Line B.V., alle rechten voorbehouden
Deelhorstweg 1 ,7037 CK Beek

All rights reserved
No Part of this site may be reproduced in any way without written permission from Dutch Laboratorium Site
The Dutch Laboratory Site is listed in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under file number 09117749

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ˀ