Stichting PHOV (opgericht in 1987) zet een traditie voort in het opleiden van veiligheidskundigen die reeds in de jaren zeventig is gestart door het Veiligheidsinstituut (voorloper van NIA TNO en nu TNO Innovation for live). Inmiddels zijn ruim 1.200 hogere veiligheidskundigen opgeleid. PHOV is marktleider in Nederland met tientallen jaren ervaring in het trainen van technische opgeleiden op het gebied van veiligheid.

Veiliger werken in een groener laboratorium

Gevaarlijke stoffen, hinderlijk geluid, micro-organismen. In onze moderne laboratoria hebben we er dagelijks mee te maken. Deze cursus leert je gevaren herkennen, risico’s inschatten en beheersmaatregelen uitvoeren. Maar ook: hoe richt je een apparatuuropstelling optimaal in? En, meer beleidsmatig: hoe bereik je dat arbo en milieu op de werkvloer gaan leven?

Voor wie

Arbocoördinatoren, kwaliteitsfunctionarissen, milieucoördinatoren, BHV’ers en andere laboratoriummedewerkers.

Opzet

In de cursus behandelen we hoe je op een praktische manier binnen laboratoria een goede invulling kan geven aan veilige werkomstandigheden en een goed milieubeheer. Praktijkervaringen, theorie en casussen krijg je op interactieve wijze gepresenteerd. Zo leer je hoe je een veiligheids- en milieuzorgsysteem kan opzetten, zonder dat deze van één persoon afhankelijk is, en binnen de afdeling systematisch kan borgen. Tevens krijg je inzicht in veiligheidsgedrag en ontwikkel je vaardigheden om dit gedrag te stimuleren in je eigen organisatie.

Data

De cursus wordt gegeven in het voor- en najaar. De gehele cursus bestaat uit vier dagen. Lestijden van 9.00 tot 16.30 uur. De cursus is incompany natuurlijk altijd af te nemen. Kijk op onze site voor de eerstvolgende cursus.

Locatie

Utrecht

Kosten

€ 1.950,- incl. lesmateriaal, excl. btw. Schrijf je hier direct in.

Docenten

 • Dr. W.J.T. (Wim) van Alphen, Directeur PHOV, Chemicus/Microbioloog, Arbeidshygiënist (RAH) en veiligheidskundige (HVK)
 • Dhr. Corné Bulkmans, arbeidshygiënist, PHOV

Beiden hebben langdurige ervaring in laboratoriumwerk en adviseren op het gebied van veiligheid en milieu. Daarnaast zijn zij als docent verbonden aan diverse opleidingen op arbo, veiligheidskundig en arbeidshygiënisch gebied.

Inhoud

Laboratoria zien zich geconfronteerd met vele eisen op het gebied van veiligheid en milieu. Deze eisen worden gesteld vanuit kwaliteitssystemen, maar ook vanuit interne regels en wettelijke eisen en – hopelijk ook – vanuit medewerkers op de laboratoria zelf.

Onderwerpen die wij tijdens de cursus behandelen zijn:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie en risicobeheersing volgens het systeem van Herkenning, Evaluatie en Beheersing (HEB).
 • Arbowetgeving en arbo- en milieuzorg binnen laboratoria.
 • Opzetten van een arbo- en milieumanagementsysteem.
 • De rol van de preventiemedewerker/arbocoördinator.
 • Veiligheid bij het werken met gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen.
 • Indeling en etikettering van chemicaliën volgens de nieuwe GHS-CLP verordening.
 • Opslag van chemicaliën volgens PGS15.
 • Afval: scheiding en afvoer.
 • Inrichting van laboratoria.
 • Brandveiligheid en explosieveiligheid (ATEX) binnen laboratoria.
 • Leren van ongevallen.
 • Voorkomen van oneigenlijk gebruik van chemicaliën en micro-organismen.
 • Stimuleren van veiligheidsgedrag.

Op de laatste dag van de cursus zal een aantal casussen worden behandeld.

PHOV biedt veel trainingen op gebied van veiligheid

Kijk hier voor het complete overzicht.