De letters MESA bestaan uit de begrippen waar wij voor staan, namelijk:

 • Medical 
 • Education
 • Sales and 
 • Assistance

Trainingen Spoedeisende hulpverlening, zowel voor zorgprofessionals als voor leken

We hebben al meer dan 10 jaar ervaring in het verzorgen van trainingen op maat en al bijna 25 jaar ervaring in de zorgsector (EHBO vereniging, Rode Kruis vrijwilligers, Verpleegkundigen, Artsen, Huisartsenpost chauffeurs e.d.) Wij, en alle door ons ingezette docenten en experts, zijn praktische mensen en hebben allemaal ervaring in de praktijk. En dat ziet u bijvoorbeeld terug in onze trainingen.

Na de training zijn uw medewerkers in staat om bij een spoedeisende situatie doeltreffend en daadkrachtig op te treden, dat geldt zowel voor Eerste Hulp situatie’s als voor brand en ontruimingssituatie’s.

 • MESA is in staat de trainingen op elke gewenste locatie te geven, ook op uw eigen bedrijfslocatie.
 • MESA verzorgt trainingen overdag, ’s avonds en ’s nachts en ook in de weekeinden!
 • MESA is voor alle trainingen aangesloten bij overkoepelende organisatie’s.
 • MESA geeft thema trainingen speciaal aangepast voor de doelgroep van uw organisatie.

Een greep uit ons aanbod

 • Thema Verkeersongevallen
 • Thema Juridische aspecten voor niet BIG geregistreerden in de hulpverlening
 • Thema Aansluiting bij professionele hulpverleners (overdracht e.d.)
 • Thema Triage (meer slachtoffers dan hulpverleners)
 • Thema Reanimatie voor verpleegkundigen in een ziekenhuis / zorg instelling
 • Thema Ziektebeelden

Maar ook:

 • Bedrijfshulpverlening BHV
 • Ploegleider BHV
 • Kleine Blusmiddelen
 • Reanimatie / AED
 • Kinderreanimatie
 • Eenheidsdiploma EHBO
 • Eerste hulp aan kinderen
 • Eerste hulp bij wandelletsel
 • Eerste hulp bij sportongevallen
 • Ontruimingsoefeningen

Kijk rustig rond op onze site naar ons aanbod en als we iets voor u kunnen doen, horen we het graag!

Wij leveren (en ontwikkelen) ook diensten, producten en bedrijfsveiligheidsoplossingen op maat, neem contact met ons op om uw wens / uitdaging aan ons voor te leggen!