Kerteza-logoKerteza zet samen met uw organisatie de stappen die nodig zijn om kosten te besparen, kwaliteit en veiligheid te verbeteren en verspillingen te elimineren. Met onze expertise en ruim 25 jaar ervaring in de gezondheidszorgsector, beschikt u over een strategische partner die deskundig uw organisatievraagstukken oplost en u begeleidt bij complexe verandertrajecten.

 

Bij Kerteza vinden we niet alleen dat de zorg beter moet, we geloven ook dat de zorg beter kan. De zorg wordt steeds complexer en men moet steeds meer realiseren met minder middelen. Daarom is het voor een zorginstelling van cruciaal belang doelstellingen met zekerheid te kunnen waarmaken. Om de daarvoor noodzakelijke veranderingen gestructureerd en efficiënt aan te pakken, willen we organisaties in de zorg ondersteunen met het juiste advies en begeleiding.

Wilt u de deskundigheid van uw medewerkers bevorderen? 

Kerteza beschikt over een uitgebreid aanbod opleidingen, trainingen en workshops. Onze trainingen en opleidingen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en daarmee de ontwikkeling van teams en organisaties. Wij bieden trainingen aan met open inschrijving, in-house en e-learnings. Onze didactische werkvormen richten zich op de bevordering van uw kennis en vaardigheden. Wij zorgen dat u de materie in uw eigen situatie kunt toepassen; zo maken we uzelf en uw organisatie sterker.

Hieronder treft u een deel van ons aanbod aan:

 • E-Learning – Intern Auditor ISO 15189:2012 (1 dag)
  Na deze training tot intern auditor bent u in staat om op een gestructureerde wijze een effectieve audit uit te voeren op basis van de ISO 15189 norm en daarvan een professioneel onderbouwd feitenrapport te schrijven. Tijdens de training worden werkvormen gebruikt die geschikt zijn voor E-learning. Tevens wordt door norminterpretatie-oefeningen en door een uitgebreide toelichting op de normen meer inzicht verkregen in de ISO 15189 norm.
 • E-learning – Auditvaardigheden in een laboratorium (4 uur)
  Een kwaliteitsmanagementsysteem in een medisch laboratorium moet structureel en periodiek getoetst worden op doeltreffendheid en efficiëntie. Interne audits zijn hiervoor een uitstekend hulpmiddel en vormen een essentieel onderdeel van een kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Introductie in IVDR voor laboratoria met in-house testen (2 dagen)
  Vanaf 26 mei 2022 zal de nieuwe Europese wetgeving rond In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) van kracht gaan. De IVDR zal een belangrijke impact hebben op laboratoria die in-house testen- en software in gebruik hebben of volop bezig zijn met de ontwikkeling daarvan. Deze training gaat nauwgezet in op de specifieke implicaties die deze nieuwe wetgeving voor uw laboratorium zal hebben en reikt daarbij praktische handvaten aan teneinde u hier succesvol op voor te bereiden. Wilt u ook vertrouwd raken met de nieuwe IVDR wetgeving? Deze training zorgt dat u wegwijs raakt met de correcte interpretatie en hoe de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te maken.
 • Interne Auditor (2 dagen)
  Moet u ook een audit uitvoeren in uw organisatie? Wilt u graag verdere ondersteuning op vlak van uw audit vaardigheden? Of wilt u zelf een intern auditsysteem opzetten? Kerteza biedt een training aan waarmee u op een pragmatische wijze uw deskundigheid verder kunt aanscherpen en zo de kans kunt vergroten om uw organisatie nog beter te laten presteren. U leert niet enkel een audit gestructureerd, efficiënt en effectief voor te bereiden, maar ook hoe een goede audit uit te voeren en hoe een goed onderbouwd auditrapport op te stellen.
 • Risicomanagement & ISO 15189 (2 dagen)
  De aandacht voor risico’s en hoe daarmee om te gaan neemt steeds aan belang toe. Bij Kerteza krijgen wij dan ook regelmatig vragen van organisaties die moeite ondervinden met het in kaart brengen van risico’s en hoe deze te vertalen in concrete verbeteracties. Vaak blijkt dat de kennis over risicomanagement niet of onvoldoende aanwezig is. Kenniscreatie- en transfer vormen daarom een cruciaal onderdeel in onze ondersteunings- trajecten en opleidingen.
 • Ontwikkelen & Onderhouden van een Kwaliteitsmanagementsysteem (3 dagen)
  Wilt u problemen gericht analyseren, prioriteren, oplossen én duurzaam borgen in het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie? Ontwikkel een duurzaam kwaliteitsmanagementsysteem en leer methodieken gebruiken die écht het verschil maken. Door de almaar groeiende hoeveelheid van werkafspraken en procedures worstelen veel organisaties met het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem. Is dit voor u herkenbaar? Tijdens de training die Kerteza aanbiedt, leert u tips en tricks om het kwaliteitsmanagementsysteem te vereenvoudigen.

Meer weten?

Kijk op onze site. Of bel +32 14 25 90 00 of mail secretariaat@kerteza.com