Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is het oudste en breedst georiënteerde forensisch instituut van Nederland. Met onafhankelijk forensisch onderzoek beoogt het NFI de waarheidsvinding in het strafrechtelijk onderzoek te bevorderen.

Het NFI gebruikt hiervoor een breed scala aan technische en (natuur)wetenschappelijke methoden, technieken en expertisegebieden. Door continu te investeren in kennis en innovatie speelt het NFI in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Het NFI investeert continu in kennis en innovatie en speelt in op actuele maatschappelijke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Het NFI loopt hierin ook internationaal gezien voorop.

Cursussen voor forensisch onderzoekers

Het NFI stimuleert, organiseert en ondersteunt trainingen, cursussen en andere vormen van uitwisseling van kennis en expertise tussen organisaties in de strafrechtsketen zoals politie, openbaar ministerie en rechtelijke macht.

Daarnaast worden training, cursussen en andere activiteiten in het kader van kennisuitwisseling georganiseerd voor andere professionals die een bijdrage kunnen leveren aan de signalering van strafbare feiten of bewijsvoering hiervan.

Voor de ontwikkeling en uitvoering van deskundigheidsbevordering wordt waar mogelijk in co-creatie samengewerkt met ketenpartners.

Via deze link ziet u het actuele cursusoverzicht van NFI Academy, onderverdeeld naar beroepsgroep.

Cursussen op Maat

Naast ons reguliere opleidingsaanbod bieden wij ook maatwerk. Heeft u een specifieke opleidingsvraag, dan overlegt de NFI Academy graag met u over de mogelijkheden. Dat kan een korte cursus zijn, maar ook een meerdaagse training. Ook is het mogelijk bestaand onderwijs, of een opleiding op maat, op locatie te organiseren.

Vragen?

Heeft u vragen over een cursus op maat of over onderwijs op locatie, neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier.