De Nederlandse Laboratorium Site

Contact opnemen met werkzoekenden

Procedure en voorwaarden Werkzoekenden Service
Werkgevers die geïnteresseerd zijn in werkzoekenden, en met hen in contact willen treden, kunnen dit kenbaar maken door te klikken op de button ‘Neem contact op met werkzoekende’. Vervolgens mailt DNLS de klant de persoonsgegevens van de gekozen kandidaat en de klant neemt contact op met de kandidaat.

Kosten
Gegevens per kandidaat is gratis (maximaal 10 per maand)
Geslaagde bemiddeling € 100,-

Inleiding
In de procedure en voorwaarden van “De Nederlandse Laboratorium Site Werkzoekenden Service” worden de volgende partijen onderscheiden:

 1. De Nederlandse Laboratorium Site, verder genoemd “DNLS”
 2. Werkzoekende: de persoon die op zoek is naar een nieuwe functie en zijn/haar profiel plaatst op DNLS, verder genoemd “kandidaat”
 3. Werkgever, Werving & Selectie – of uitzendbureau: de partij die geïnteresseerd is, en in contact wil komen met een kandidaat, verder genoemd “klant”

Procedure DNLS werkzoekenden service

 1. Kandidaten vullen online hun persoonsgegevens, opleiding, werkervaring, wensen etc. in. De kandidaat wordt ingeschreven en krijgt een uniek referentienummer. Dit referentienummer dient bij alle correspondentie te worden gebruikt. Het anonieme profiel van kandidaat wordt met referentienummer geplaatst op DNLS.
 2. Bij het verzenden van het ingevulde online-formulier geeft de betrokkene toestemming op de verwerking van de persoonlijke gegevens in ons systeem (zoals omschreven is in ons Privacy- en cookiebeleid Vision@line -2018) en het versturen van de persoonlijke gegevens naar een werkgever die de gegevens van de betrokkene opvraagt.
 3. Regelmatig krijgt de kandidaat een mailbericht van DNLS waarin hij/zij wordt gevraagd de plaatsing middels een link te verwijderen of te verlengen en eventueel zijn/haar inschrijving te updaten. Indien kandidaten niet reageren, worden de gegevens automatisch verwijderd door DNLS.
 4. Klanten kunnen op DNLS zoeken binnen de lijst van kandidaten.
 5. Klanten krijgen door te klikken op de button ‘Neem contact op met werkzoekende’  – en na een akkoordverklaring met de voorliggende voorwaarden van DNLS Werkzoekenden Service – de persoonsgegevens van de gekozen kandidaat per mail van DNLS.
 6. Klant neemt telefonisch en/of per email contact op met de kandidaat. Verdere onderhandelingen vinden rechtstreeks plaats tussen klant en kandidaat.
 7. Klant verplicht zich DNLS op de hoogte te houden van de resultaten van dit contact.

Voorwaarden DNLS werkzoekenden
De Nederlandse Laboratorium Site zal zich houden aan de volgende voorwaarden:

 • Regelmatig ontvangt de kandidaat een verzoek of de profielplaatsing nog gewenst is; bij niet reageren wordt het profiel verwijderd.
 • DNLS handelt binnen de Europese privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • DNLS is niet verantwoordelijk voor plaatsing van eventuele foutieve gegevens die zijn aangeleverd.

De klant verklaart zich akkoord met het onderstaande:

 • Voor het voorzien van gegevens van kandidaten door DNLS worden geen kosten in rekening gebracht met een maximum van 10 kandidaten per maand.
 • DNLS behoudt zich te allen tijde het recht voor aanvragen te weigeren.
 • DNLS wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van het contact met de kandidaat.
 • Klant verplicht zich bij in dienstneming van een kandidaat tot betaling van een vergoeding van € 100,00 (excl. BTW) binnen 30 dagen na facturering. Dit is een vast bedrag, ongeacht salaris en contractvorm van de kandidaat.
 • Klant zal geen contact zoeken met een kandidaat uit de werkzoekende databank van DNLS, zonder DNLS hiervan in kennis te stellen.
 • Het is de klant niet toegestaan om, buiten DNLS om, een kandidaat uit de werkzoekende databank van De Nederlandse Laboratorium Site in dienst te nemen.

De kandidaat verklaart zich akkoord met onderstaande:

 • De kandidaat overlegt van zijn/haar gegevens aan DNLS ten behoeve van klanten.
 • De kandidaat dient de op De Nederlandse Laboratorium Site geplaatste gegevens te controleren en te verifiëren, en bij eventuele fouten DNLS hiervan per email op de hoogte te stellen.
 • De kandidaat geeft toestemming op de verwerking van de persoonlijke gegevens in ons systeem (zoals omschreven is in ons Privacy- en cookiebeleid Vision@line -2018) en het versturen van de persoonlijke gegevens naar een werkgever die de gegevens van de betrokkene opvraagt.

Prijzen per 1 januari 2017 excl. BTW

 

L18-0501-103123

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ˀ