De Nederlandse Laboratorium Site

Kunststof- en polymeerchemie

Plastics en kunststoffen zijn tegenwoordig erg belangrijk in de maatschappij (denk hierbij bijvoorbeeld aan verpakkingsmaterialen, plastic tassen, rubber etc.). Daarom heeft de kunststof- en polymeerchemie nu een van de belangrijkste plaatsen ingenomen in de wereld van de chemie

Een chemisch ingenieur in de kunststofchemie houdt zich vooral bezig met het synthetiseren van kunststoffen of plastics (welke uit polymeren kunnen bestaan) en het ontwikkelen van productiemethoden hiervoor, waarbij goed op het milieu, de kosten en de productietijd moet worden gelet. Vooral het milieu is hierbij een belangrijk aspect. Veel polymere kunststoffen van tegenwoordig kunnen niet vergaan in de natuur en moeten dus vernietigd worden. Ook bij de vernietiging van kunststoffen kunnen schadelijk stoffen vrijkomen in de vorm van bijvoorbeeld dioxines. Ook moet er moet bij het ontwikkelen van kunststoffen veel onderzoek gedaan worden naar de fysische eigenschappen zoals de oplosbaarheid in water (voor de bereiding van bijvoorbeeld verven en medicijnen) en smeltpunt (hittebestendige materialen). In de kunststof- en polymeerchemie is katalyse een belangrijk procesonderdeel bij de ontwikkeling van een productieproces of synthese.

Katalyse

Door een bepaalde katalysator te gebruiken kan men naast het versnellen van een reactie ervoor zorgen dat een bepaald product wordt gevormd dat zonder katalysator niet gevormd kan worden. Ook kan een katalysator gebruikt worden om de vorming van bepaalde bijproducten te voorkomen. Een ander belangrijk aspect in de kunststof- en polymeerchemie is het onderzoek naar additieven. Door het toevoegen van additieven kunnen de eigenschappen van kunststoffen en polymeren worden beïnvloedt zodat een kunststof bijvoorbeeld sterker of buigzamer wordt. Hierbij moet erg veel aandacht worden besteedt aan het milieu en de gezondheid van mens en dier. Gezien de grote hoeveelheid kunststoffen die nog steeds in het milieu belandt wordt er tegenwoordig veel onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van weekmakers en andere additieven en wordt er gezocht naar vervangende additieven of hele andere kunststoffen die zonder additieven dezelfde eigenschappen bezitten. Door de grote hoeveelheden kunststoffen en polymeren die er in omloop zijn wordt de vraag naar milieuvriendelijke producten steeds groter. Een tegenwoordig erg belangrijke onderzoeksrichting is de ontwikkeling van biologisch afbreekbare kunststoffen, waarbij de biochemie een belangrijke rol kan spelen. De kunststof- en polymeerchemie biedt voor de chemisch ingenieur een goede toekomst met een goede werkgelegenheid. Tevens is het een afwisselend vak omdat er veel aspecten uit de organische chemie (en soms ook biochemie) naar voren komen

(Bron: LCT Hogeschool Utrecht).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ˀ