De Nederlandse Laboratorium Site

Organische Chemie

De organische chemie is tegenwoordig een belangrijke tak in de chemische industrie, die zich bezig houdt met het synthetiseren en bestuderen van koolstofbevattende moleculen, ook wel de koolwaterstoffen genoemd

De diversiteit van de organische chemie is groot; een chemisch ingenieur in de organische chemie maakt of synthetiseert allerlei stoffen, zoals kleur-, geur- en smaakstoffen, geneesmiddelen, milieuvriendelijkere brandstoffen en conserveringsmiddelen.

Een belangrijk aspect van de organische chemie is het zuiveren van een stof met behulp van allerhande technieken (zoals destillatie en extractie), evenals het bepalen welke stoffen (kwalificering, structuuropheldering) en hoeveel (kwantificering) van deze stoffen er zich in een verbinding bevinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een grote diversiteit aan analysemethoden, zoals het bepalen van het smeltpunt of brekingsindex van een stof, of met behulp van infrarood-apparatuur meer opheldering verkrijgen van een verbinding. Een ander belangrijk onderdeel van de organische chemie is het verkrijgen of isoleren van stoffen uit natuurproducten, zoals geneesmiddelen, sommige kleur- of smaakstoffen waarbij zuivering en analyse weer van groot belang zijn.

Dan is er ook nog de bio-organische chemie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het maken of synthetiseren van stoffen met behulp van enzymen (deze worden bijvoorbeeld gebruikt als katalysator). Ook hierbij zijn zuivering en analyse weer van groot belang. Naast al deze zaken is het ontwikkelen van productiemethoden in de organische chemie erg belangrijk omdat er in de organische chemie ook stoffen worden ontwikkeld die nog nooit eerder zijn gemaakt. Ook is het vaak nodig om voor het maken van een stof een andere alternatieve productiemethode te ontwikkelen, vanwege de hoge kosten of vanwege de milieueisen.

Voor al deze zaken is veel theorieonderzoek nodig, maar natuurlijk ook vooral veel praktisch onderzoek. Hiervoor is het vaak nodig dat er in teamverband moet worden gewerkt. Kortom: Organische Chemie is denkwerk.

(Bron: LCT Hogeschool Utrecht).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ˀ