De Nederlandse Laboratorium Site

Milieu

Milieutechnologie is een relatief nieuwe interdisciplinaire wetenschap. Zij is ontstaan uit de bezorgdheid van de mens voor zijn omgeving die hij in de loop der jaren meer en meer belast heeft met producten en afvalproducten van zijn eigen activiteiten

Milieutechnologie probeert water, bodem en lucht van ongewenste neveneffecten te vrijwaren. Uitdagingen daarbij zijn het ontwerpen en het beheren van veiliger en minder vervuilende industriële processen, het zoeken naar en het toepassen van betrouwbare analyse- en controlemethoden, het bedenken van en het ingenieurstechnisch beheersen van productstromen en onvermijdelijke afvalstromen, het oordeelkundig aanwenden van water en bodem, het remediëren van vervuilde gronden, het valoriseren en recycleren van bijproducten van de industrie en de landbouw. Zowel preventief als curatief, actief en pro-actief moet kunnen worden ingegrepen.

Landbouwindustrieën, bio-industriële bedrijven, land- en tuinbouw en zuiver chemische bedrijven dragen bij tot milieuoverbelasting en kunnen niet langer voorbijgaan aan de noodzaak aan milieutechnologie.

Talrijke technieken voor de beheersing van milieuvriendelijke en milieusparende processen zijn van biologische aard. Wat moet gespaard worden is in eerste instantie elke vorm van leven op aarde, een biologisch proces per definitie.

(Bron: Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, KU Leuven).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ˀ