De Nederlandse Laboratorium Site

Biochemie

Het ontrafelen van structuren en processen in de levende cel

Biochemie houdt zich bezig met de chemische processen in levende organismen. Door het onderzoeken van deze chemische processen kan men begrijpen wat er gebeurt en hoe men deze daarna kan beïnvloeden. Om een paar voorbeelden te noemen: Het begrijpen hoe een tumor zich vermenigvuldigt en hoe men deze kan remmen of zelfs geheel te genezen, het onderzoeken hoe een eisprong tot stand komt en daarna het bevorderen of tegen gaan van zwangerschap. Bestaat er een aardappel die ook zonder gif groot en mooi wordt? (bio-producten).

Dit zijn een paar voorbeelden omtrent de mens maar het gaat nog verder zoals het onderzoeken van bacteriën en virussen. Op de research-afdeling van een bedrijf, een universiteits-labaratorium of bij een instituut als TNO probeert een biochemicus samen met andere onderzoekers (zoals biologen) dit soort vragen op te lossen. Teamwork is dus heel belangrijk! De laatste jaren maakt de biochemie spectaculaire ontwikkelingen door en is daardoor een vak met toekomst.

(Bron: LCT Hogeschool Utrecht).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ˀ