De Nederlandse Laboratorium Site

Biobased Technologie – Chemistry

In de biobased economy wordt biomassa afkomstig van planten, algen en resten uit natuur en industrie gebruikt als een groene grondstof voor chemie, materialen en energie. De transitie naar een biobased economy zorgt voor innovaties en economische kansen. Daarbij vermindert onze afhankelijkheid van aardolie. Ook de CO2 uitstoot gaat omlaag. Duurzaamheid is een voorwaarde bij de ontwikkeling van biobased economy

De prijs en de eindigheid van de voorraad fossiele grond­stoffen heeft niet alleen gevolgen voor de energievoorzie­ning maar ook voor de chemie. De toekomst lijkt op een economie gebaseerd op groene grondstoffen. De biobased economy zorgt voor een duur­zame én een goede toekomst van de landbouw. Wereldwijd leven daarom hoge verwachtingen. De overheid in Neder­land ziet graag dat in 2030 een derde van de grondstof­fen biobased is. Biobased Technologie en Biobased Chemistry zijn dan ook belangrijke aandachtsgebieden binnen het huidige onderwijs en binnen het onderzoek.

Enkele aspecten waaraan je kunt denken zijn:

  • Productie en gebruik van groene grondstoffen voor de chemie
  • Productie van biobrandstoffen en biogas
  • Inzet van biomassa voor warmte- en elektriciteits- opwekking
  • Integraal ketenbeheer.

Lees meer hierover via deze link.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ˀ