De Nederlandse Laboratorium Site

Anorganisch

Anorganische scheikunde is de tak van de scheikunde die zich bezighoudt met anorganische chemische verbindingen, of met verbindingen die normaal gesproken geen koolstofatomen bevatten, zoals mineralen, zouten, en metalen, maar ook water. Maar ook verbindingen mét koolstof kunnen anorganisch zijn, zoals kooldioxide

De scheiding tussen organisch en anorganisch is niet altijd volledig duidelijk, maar doorgaans richt organische chemie zich vooral op de chemie van verbindingen die het element koolstof bevatten.

De anorganische chemie kan op verschillende wijzen verder ingedeeld worden. Zo kan men naar de desbetreffende element spreken van zwavelchemie, chloorchemie of de chemie van de lanthaniden. Een andere indeling is naar groepen vergelijkbare verbindingen, bijvoorbeeld de vastestofchemie die voornamelijk naar kristallijne verbindingen kijkt of de organometaalchemie die -vaak oplosbare- moleculaire verbindingen bestudeert die uit een centraal metaalatoom met vaak organische liganden bestaan. Daarnaast krijgt ook de studie van anorganische polymeren en glazen in toenemende mate aandacht.

Anorganische chemie wordt nu dan ook meestal gedefinieerd als de tak van de scheikunde die zich bezighoudt met elke verbinding die geen koolstof bevat. Voorbeelden hiervan zijn metalen, vele zouten en mineralen, maar natuurlijk ook verbindingen als water, zuurstof en stikstof. Het onderscheid tussen organische en anorganische chemie is overigens niet altijd zo simpel als we het hier voorstellen. Er zijn ook diverse grensgebieden waar de twee elkaar overlappen, zoals bijvoorbeeld in de organometaalchemie (de studie van metaal-koolstofverbindingen).

Voorbeelden van anorganisch chemische processen in het dagelijks leven zijn:

  • De katalysator in een auto
  • Het vastleggen van zwavel in rookgassen zodat het niet in de atmosfeer terechtkomt
  • Het versterken of roestvast maken van staal of andere materialen door toevoegingen
  • Vuurwerk
  • Dvd schijven voor opslag van gegevens
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
ˀ