De Nederlandse Laboratorium Site

Moleculaire Biologie

Moleculaire Biologie houdt zich bezig met de structuur en het functioneren van cellen of organismen op moleculair niveau. Men onderzoekt onder andere de chemische basis van erfelijkheid en cel differentiatie, door het DNA, RNA en of eiwitsynthese te bestuderen

Wat doet een moleculair biologisch analist?dna2

Een moleculair biologisch analist onderzoekt en analyseert met behulp van moleculairbiologische technieken onder andere DNA, RNA en eiwitten om vraagstukken in de medische wetenschap, levensmiddelenindustrie en landbouwwetenschap op te lossen. De werkzaamheden zijn o.a. met moderne apparatuur DNA, RNA onderzoeken, opzetten en uitvoeren van experimenten, maakt berekeningen, registreert verkregen uitkomsten, interpreteert de gegevens en resultaten van proeven, rapporteert over onderzoeksresultaten.

Steeds meer toepassingen binnen biomedische laboratoria

Om processen op het moleculaire niveau te bestuderen, worden vele verschillende technieken gebruikt die uit bijvoorbeeld de natuurkunde en scheikunde komen. De steeds verder gaande ontwikkeling van moleculairbiologische technieken leidt tot steeds meer toepassingen binnen biomedische laboratoria. Om deze technieken optimaal uit te voeren en de resultaten te kunnen interpreteren, is voldoende kennis van de onderliggende moleculaire processen van belang. De moleculairbiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het functioneren van genomen worden hierbij bestudeert. Denk hierbij aan processen als de regulatie van genexpressie (transcriptie, translatie), de replicatie, reparatie en recombinatie van DNA. Met deze fundamentele biologische kennis kunnen we inzicht verkrijgen in en zoeken naar moleculair biologische toepassingen.

Toepassingsgebieden

Toepassingsgebieden zijn onder andere de recombinant DNA-technologie en de moleculaire diagnostiek. De moleculaire diagnostiek neemt een steeds prominentere plaats in binnen de diagnostiek van de Pathologie, Medische Microbiologie, Medische Virologie en Klinische Genetica. Binnen de Pathologie wordt voor de meeste vormen van kanker primair aan de hand van een histologische classificatie bepaald met welke therapie (bv chemo- of chemoradiotherapie) de patiënt het best behandeld kan worden. Sinds enige jaren worden patiënten echter steeds meer behandeld met nieuwe geneesmiddelen die gericht zijn tegen tumorcellen met een specifieke genetische verandering. Een voorbeeld is de behandeling van longkankerpatiënten met een mutatie in het EGFR-gen met een tegen het gemuteerde eiwit-gericht geneesmiddel (een EGFR tyrosine kinase inhibitor), zogenaamde target therapie.biologie

Om steeds beter inzicht te verkrijgen in bovenstaande problematiek zijn geavanceerde moleculaire technieken nodig zoals Next-Generation-Sequencing, Fluorescente-in-situ-Hybridisatie, RNA-Seq(uencing) en clonaliteitsanalyse.

Het vakgebied van de moleculaire biologie kent een zeer brede toepassing en voor de data-analyse is de Bio-Informatica niet meer weg te denken.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie
ˀ