De Nederlandse Laboratorium Site

Medische research

Medische research is onderzoek dat zich vooral richt op menselijke gezondheid. B&M ingenieurs die werken in de research, doen dit meestal in een laboratorium. Voorbeelden zijn de farmaceutische industrie, TNO Preventie en gezondheid, RIVM Volksgezondheid en de academische ziekenhuizen en universiteiten

Onderzoek

Kenmerkend voor onderzoek is dat men zeer gedetailleerd kijkt naar een bepaald probleem. Gebruikmakend van recente literatuur bedenkt men een hypothese. Vervolgens worden experimenten bedacht die kunnen bewijzen dat de hypothese klopt. De experimenten worden alleen of in teamverband uitgevoerd. Vaak spreken de uitkomsten het oorspronkelijk idee tegen, zodat een nieuwe hypothese moet worden geformuleerd. Bij het bedenken van de hypothese en het ontwerpen van de experimenten spelen literatuuronderzoek en laboratoriumvaardigheid een belangrijke rol. Onderzoeksgegevens zijn steeds meer te vinden op het internet zodat onderzoekers wereldwijd optimaal met elkaar kunnen communiceren.

De medische research maakt gebruik van een enorme diversiteit aan laboratoriumtechnieken. Deze technologie varieert van DNA- en RNA-technieken (moleculaire biologie), tot eiwittechnieken, microbiologie, cel- en weefselkweek, histologie, immunologie, proefdierkunde, bio(proces)technologie en plantenbiotechnologie. In het onderzoek gaan technische ontwikkelingen en informatica hand in hand. Met de moderne technieken worden zoveel gegevens verkregen, dat deze alleen nog met computers zijn te analyseren. Gegevens worden opgeslagen in bestanden die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals de resultaten van het humane genoom project.

Wie is geschikt voor medische research?

Een B&M ingenieur is nieuwsgierig en houdt ervan om in onderzoeksteams op zoek te gaan naar het antwoord op wetenschappelijke vragen: waarom is er de gekkekoeienziekte, maar niet de gekkevarkensziekte; is er een verband tussen allergie en luchtvervuiling, of wordt allergie voorkomen door borstvoeding en/of infecties op jonge leeftijd? B&M-ingenieurs hebben de technische handigheid om ideeën te vertalen in zinvolle experimenten die antwoorden geven op de vragen die iedereen die geïnteresseerd is in onze gezondheid bezighoudt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie
ˀ