De Nederlandse Laboratorium Site

Plantkunde

De plantkunde is onderverdeeld in vele deelrichtingen zoals bodemkunde, fytotechnie, plantenbescherming, veeteelt, land- en milieueconomie en tuinbouw.

Bodemkunde

De bodemkunde belicht het multifunctionele karakter van de bodem. Je bekijkt de bodem als leefmilieu voor mens, dier en plant. Vooral de agrarische en ecologische functie staan daarbij centraal.
Je benadert de bodemkunde op verschillende manieren. De bodemgenetische benadering behandelt de natuurlijke bodemvormingsprocessen, alsook de technologische ingrepen die nodig zijn voor bodemverbetering, bodembehoud en bodemsanering. Daarbij wordt bodem in de eerste plaats beschouwd als substraat voor de plantenproductie. De ecologische benadering leidt tot bodemverkenning en classificatie en tot regionale en meer algemene bodemgeografie. De fytotechnie onderzoekt teeltmethoden van cultuurgewassen. In de plantenbescherming worden bedreigingen, ziekte- en plaagverwekkers bij planten onderzocht. Denk maar aan nematoden, insecten, onkruiden, schimmels, bacteriën en virussen. Ook bestrijding en preventie komt aan bod. Dit kan door het nemen van bepaalde teeltmaatregelen, door het gebruik van fytofarmaceutische producten, door biotechnologische ingrepen of door het inzetten van natuurlijke vijanden van de ziekte- of plaagverwekkers.
Wil je meewerken aan belangrijk onderzoek naar planten die ons in de toekomst van voedsel, kleding, medicijnen en brandstof voorzien? Kies dan voor de afstudeerrichting Moleculaire Plantenbiologie

Veeteelt

Bij veeteelt staat de dierproductie centraal. Daarbij wordt verband gelegd tussen de grond, de plant, het dier en zijn omgeving. Het gaat om voeding, huisvesting, selectie en profylaxie (=ziekteverschijnselen) van huisdieren. Ook het beheer van een veeteelt-uitbating (inclusief het milieuaspect) krijgt aandacht. De landbouw- en milieueconomie kijkt naar de micro- en macro-aspecten van de landbouwproductie en -afzet. De landbouwbedrijfsleiding, de landbouwmarketing en het landbouw- en voedselbeleid op regionaal, nationaal en internationaal vlak worden bestudeerd. Zowel op het niveau van het individuele bedrijf als op het niveau van de globale landbouwsector en de subsectoren wordt gezocht naar economische optimalisatie. Ook de juridische en sociologische aspecten komen aan bod en wordt aandacht besteedt aan het wereldvoedselvraagstuk en aan het begrip duurzame landbouw. In de tuinbouw komen termen als groententeelt, fruitteelt, sierplantenteelt, bedrijfsgebouwen en uitrustingen.

(Bron: Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, KU Leuven)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws

Nieuwsarchief Tip de redactie
ˀ