Wetsus, het centrum voor duurzame watertechnologie is een faciliterende tussenschakel voor trendsettende know-how ontwikkeling. Wetsus creëert een unieke omgeving en strategische samenwerking voor de ontwikkeling van winstgevende en duurzame state of the art waterzuivering technologie. De inspirerende en multidisciplinaire samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen uit heel Europa in Wetsus resulteert in innovaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van de wereldwijde waterproblematiek.