De Van der Werff Groep is specialist in milieutechnische projecten. Daarbij staan veiligheid en milieubewustzijn voorop. Alle milieutechnische projecten zijn ondergebracht in de werkmaatschappij EcoCare Milieutechniek

Onze voornaamste milieutechnische werkzaamheden zijn:

  • Het bouwen, verbouwen of reconstrueren van tankstations (inclusief wasboxen en –straten), elektrische laadstations en wasstations;
  • Het bouwen, verbouwen of reconstrueren van milieudepots, zoutloodsen, afvalbrengstations, containeropstelplaatsen en alle vormen van inrichting waar potentieel bodemverontreinigende activiteiten plaatsvinden;
  • Het uitvoeren van bodemsaneringen (inclusief het verwijderen en vervangen van boven- en ondergrondse tanks);
  • Het keuren van tankinstallaties en het uitvoeren van onderhoudscontracten;
  • Het aanbrengen van bodembeschermende voorzieningen in de vorm van beton-, asfalt- of elementvloeren.