Uniper Benelux verkoopt in Nederland en België gas, elektriciteit, warmte en energiediensten. Tevens produceren wij energie en warmte. We streven doorlopend naar efficiëntere en schonere energievoorziening: Cleaner & better energy. Dat doen we door betrouwbare diensten en producten tegen eerlijke prijzen te leveren. We gedragen ons verantwoordelijk en realistisch.

Waar werken wij?
Het productiepark van Uniper Benelux bestaat uit vijf gasgestookte en twee kolengestookte centrales. De gascentrales staan in Rotterdam (RoCa en Galileïstraat), Den Haag, Leiden en in het Belgische Vilvoorde. De kolencentrales zijn te vinden op de Rotterdamse Maasvlakte en in het Belgische Langerlo. In het totaal heeft EBX een opgesteld vermogen van zo’n 2.840 MW. De elektriciteit die op deze acht locaties wordt geproduceerd, wordt via hoogspanningsnetten aan distributiebedrijven en aan eindklanten geleverd. Daarnaast genereren de centrales in Rotterdam, Den Haag en Leiden warmte voor de verwarming van huizen en kassen.

Waar vind je ons?
De elektriciteit die op deze acht locaties wordt geproduceerd, wordt via hoogspanningsnetten aan distributiebedrijven en aan eindklanten geleverd. Daarnaast genereren de centrales in Rotterdam, Den Haag en Leiden warmte voor de verwarming van huizen en kassen.