De Faculteit Biomedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) richt zich binnen het onderwijs en onderzoek op het complexe en fascinerende “systeem” van het menselijk lichaam. Biomedische Technologie speelt een centrale rol als een discipline waarin technologie en biomedische wetenschappen verenigd worden. Het onderwijs en het onderzoek zijn georganiseerd rondom 3 profielen: Biomechanica & Tissue Engineering, Moleculaire Bioengineering & Moleculaire Imaging en Biomedische Imaging & Modellering.

Het laboratorium voor Cell & Tissue Engineering is een facilitair laboratorium op ML-II niveau voor de gehele faculteit. Het onderzoek binnen het Laboratorium voor Cell & Tissue Engineering is gericht op de mechanische conditionering tijdens tissue engineering. Het doel is om inzicht te krijgen in de effecten van mechanische manipulatie van weefsel en om door middel van mechanische stimulatie weefsels te maken die zo goed mogelijk de natuurlijke functionaliteit benaderen en in een later stadium voor implantatie doeleinden gebruikt kunnen worden. Verschillende onderzoeksgroepen van de faculteit BMT maken gebruik van dit laboratorium.