TechYourFuture is het expertisecentrum voor onderwijs in bèta en technologie. We willen ervoor zorgen dat uiteindelijk 4 van de 10 jongeren bewust kiezen voor een techniekopleiding en daarna ook daadwerkelijk in de technische sector gaan werken.

Meer en betere technici

Goed onderwijs in Wetenschap & Technologie begint met goede leerkrachten. De onderwijsprofessional vormt de sleutel in het creëren van een leeromgeving die aansluit op de behoefte van de maatschappij en ‘het maken van het verschil’ in de toestroom van W&T-gemotiveerde en getalenteerde leerlingen. Hoe meer onderwijsprofessionals zijn toegerust voor het ontwikkelen van ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’ in een context van W&T, hoe meer W&T-gemotiveerde en getalenteerde leerlingen.

Onderwijsprofessional centraal

We stellen de onderwijsprofessional centraal, van vve tot en met de beroepsopleidingen. Zij maken het verschil als het gaat om goed en betekenisvol onderwijs. Wij willen hen daarom toerusten om goed onderwijs in bèta, wetenschap & technologie te geven.

We richten ons ook op het optimaliseren van de aansluiting met de technische arbeidsmarkt. Ook technische ondernemingen bedienen wij met kennis en tools om als werkgever aantrekkelijk(-er) te worden voor jong technisch talent.

Onderzoek

TechYourFuture voert samen met het werkveld praktijkgericht onderzoek uit dat bijdraagt aan de kennisontwikkeling over goed techniekonderwijs. Hierbij worden verschillende onderzoeksmethoden ingezet om programma’s, curricula en interventies te ontwerpen en te evalueren, die bijdragen aan effectieve en betekenisvolle leeromgevingen.

Er gebeurt al veel moois in het onderwijs. Dat willen wij meer bestendigen. Daarom richten wij ons op het optimaliseren en verduurzamen van bestaande effectieve onderwijspraktijken. Ook ontwikkelen we nieuwe innovatieve oplossingen voor onderwijs en ondernemingen.

Professionalisering

Samen met verschillende opleidingspartners bieden we diverse trainingen, workshops en cursussen aan. Ook werken we samen met scholen aan het professionaliseren van teams, onder andere in onze onderzoeksprojecten. Samenwerking met leerkrachten leidt tot meer kennis en inzicht in duurzame methoden. Binnen die projecten kan de onderwijsprofessional de opgedane kennis en vaardigheden meteen toepassen in de praktijk.

Ontwikkelen van materialen

TechYourFuture ontwikkelt lesmateriaal. Zo komen bijvoorbeeld zes keer per jaar via Heutink de uitdagingen van Ontdek het zelf uit. De onderzoeksprojecten die wij met het werkveld uitvoeren leveren materialen op die we na toetsing breed in het veld kunnen aanbieden.

Lees verder …