Het doel van de stichting is het financieel en facilitair ondersteunen van onderzoek op het gebied van transfusiegeneeskunde én middels scholarships of studiereizen het toegankelijk maken van de in ons land en elders aanwezige kennis.

Onder transfusiegeneeskunde wordt niet uitsluitend verstaan het onderzoek dat zich specifiek richt op rode bloedcellen/bloedplaatjes maar ook op (bloedvormende) stamcellen die geïsoleerd worden uit bloed of beenmerg en die teruggegeven worden aan patiënten in het kader van een stamceltransplantatie of orgaanregeneratie.

De doelgroepen zijn wetenschappelijke onderzoekers en afstuderenden. Scholarships worden toegekend om afstuderenden middelen te verschaffen voor onderzoek/stage t.b.v. de bloedbank- of de ziekenhuiswereld. Daarnaast is ondersteuning mogelijk voor congresbezoek.

De stichting richt haar activiteiten in het bijzonder op onderzoeksprojecten in Noordoost-Nederland. Om haar doel te bereiken brengt de stichting door fondsenwerving geld bijeen en beheert dit.