Stichting SIDVO verricht wetenschappelijk onderzoek om langs deze weg structurele voorlichting over orgaandonatie te ontwikkelen, te evalueren, te meten op effectiviteit en waardering, te distribueren en te beheren en bij te stellen. Het betreft vooral lesprogramma’s over orgaandonatie en registratie voor middelbare scholieren, algemeen publiek en specifieke doelgroepen. Deze programma’s worden ook ontwikkeld ten behoeve van internationale toepassing.