Stichting Restless Legs geeft voorlichting aan artsen en patiënten en stimuleert onderzoek naar dit syndroom.

RLS (Restless Legs Syndrome) kenmerkt zich door een irriterend, branderig, kruipend gevoel, meestal in de kuiten, dat bij de patiënt een onweerstaanbare drang tot bewegen oproept. De aandoening kan zich ook in de voeten en armen voordoen. Slechts zelden is sprake van echte pijn. De irritatie in de benen treedt vooral op tijdens rustperiodes. Met name ’s avonds en ’s nachts nemen de klachten toe.

De aandoening komt in 80% van de gevallen voor in combinatie met PLMD (Periodic Limb Movement Disorder). PLMD is een slaapstoornis waarbij de patiënt tijdens de slaap schokkende bewegingen maakt, die veelal de slaap verstoren en/of onderbreken. Hierdoor krijgt de RLS patiënt niet voldoende diepe slaap en is hij overdag vermoeid tot zeer vermoeid, en kan vaak niet meer normaal functioneren.