De Stichting MCCE (Medisch Coördinerend Centrum Eemland) is een initiatief van de Huisartsen Coöperatie Eemland en het Meander Medisch Centrum en is gevestigd in Amersfoort.

Het doel van het MCCE is het stimuleren en optimaliseren van de samenwerking en verbinding tussen de 1e en 2e lijn in de regio. Deze zogenaamde transmurale samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend en moet in het belang van de patiënt geïnitieerd en georganiseerd worden.

Twee medisch coördinatoren stellen werkgroepen samen om een werkafspraak te realiseren. In deze werkgroepen zijn alle benodigde disciplines vertegenwoordigd. Na het publiceren van de werkafspraak volgt er na gemiddeld anderhalf jaar een evaluatie. Ervaringen van collegae worden besproken. Indien nodig wordt de werkafspraak aangepast.

Heeft u een goed idee of ervaart u een knelpunt in de samenwerking tussen de 1e en de 2e lijn, dan kunt u onderstaand contactformulier gebruiken om uw idee of knelpunt toe te lichten. Wij nemen altijd contact op na het plaatsen van een bericht.

Het MCCE coördineert, in samenwerking met de Federatie WDH Midden Nederland, Meander Medisch Centrum en de Huisartsen Coöperatie Eemland, het ‘Wie is Wie’ boek. Dit was tot voor kort een papieren boek, maar is nu helemaal elektronisch. In dit ‘boek’ zijn gegevens van hoofdzakelijk huisartsen en specialisten die werkzaam zijn in de regio Eemland opgenomen. Men heeft een gebruikersnaam en een paswoord nodig om erin te kunnen kijken. U krijgt alleen een gebruikersnaam als u zelf als arts in het ‘Wie is Wie’ boek wenst te worden opgenomen. Een ieder die er in opgenomen wil worden kan dit melden bij info@mcce.