…in de strijd tegen kanker bij kinderen
De Stichting KinderOncologie Nederland (SKION) is opgericht in 2002 als samenwerkingsverband van de afdelingen kinderoncologie van de academische ziekenhuizen. Binnen de SKION werken kinderoncologen en andere professionals op dit gebied nauw samen. Op die manier wordt er naar gestreefd om de best beschikbare behandeling aan te bieden aan het kind en zijn ouders. De activiteiten van de SKION richten zich op alle vormen van kanker binnen de kinderoncologie. De zorg voor kinderen met kanker en onderzoek naar kanker bij kinderen is per 1 juni 2018 samengebracht in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

…om de doelen te bereiken
De SKION stelt zich ten doel om optimale diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met kanker en voorstadia daarvan te bevorderen, nationale richtlijnen voor diagnostiek en behandeling vast te stellen en om het wetenschappelijk onderzoek naar kanker op de kinder- en adolescenten leeftijd te stimuleren. Om deze doelen te realiseren is goede samenwerking noodzakelijk. De SKION is te beschouwen als een virtuele netwerkorganisatie. Het centraal bureau van SKION bestaat uit een centraal laboratorium, het trial & data centrum en het centraal bureau LATER en werkt nauw samen met het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en de shared care centra.

Lees verder op onze site.

SKION LATER Studie
Skion LaterIn de SKION LATER Studie onderzoeken we de langetermijneffecten van kinderkanker. In het onderzoek werken we nauw samen met de Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ (VOKK).

Lees meer op de site van SKION LATER Studie of stel uw vraag via email info@skionlaterstudie.nl