Isala is één ziekenhuisorganisatie met vijf locaties in Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde. Onder het motto ‘dichtbij als het kan, verder weg als het moet’ waarborgen wij samen het aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Isala biedt meer dan basiszorg. In de loop der jaren hebben we steeds meer bijzondere, topklinische functies toegewezen gekregen. Vaak als erkenning van de kennis en vaardigheden die specialisten op eigen initiatief hadden opgebouwd. In de topklinische functies, zoals hart- en neurochirurgie en dialyse, kunnen we ons meten met academische ziekenhuizen.

Om het niveau van deze zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan. De specialistische kennis die we in huis hebben, geven we door aan artsen en verpleegkundigen in opleiding. Studenten uit het MBO, HBO en van de universiteit kunnen voor opleidingsplaatsen bij ons terecht.

Dialysecentrum

Het Dialysecentrum biedt alle vormen van niervervangende behandeling voor patiënten met een nierziekte. Niet alleen in ons ziekenhuis, maar ook bij u thuis. Ook vakantiedialyse behoort tot de mogelijkheden. In ons dialysecentrum staat een professioneel en gemotiveerd behandelteam voor u klaar. Nefrologen, gespecialiseerde dialyseverpleegkundigen, technici en afdelingsassistenten, allemaal zijn ze vastbesloten om u als patiënt de best mogelijke zorg te bieden.

Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI)

Het LMMI maakt onderdeel uit van de medisch ondersteunende specialismen binnen Isala.

Het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI) onderzoekt patiëntenmateriaal op verwekkers van infectieziekten. Daartoe wordt gebruik gemaakt van bacteriologische, virologische, mycologische, parasitologische, sero-immunologische en moleculair biologische laboratoriumdiagnostiek. Dit onderzoek wordt verricht op aanvraag van bijvoorbeeld een huisarts, medisch specialist, verloskundige, keuringsarts, ziekenhuishygiënist of andere aanvragers werkzaam in (zorg-)instellingen in de regio Zwolle. Lees meer op onze site.